Blog
Parteneri Lucom Travel

Contact Politia de Frontiera

 

Conditii generale de calatorie in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European
 
Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European, in urmatoarele conditii:
- la trecerea frontierei, prin punctele de trecere deschise traficului international, se legitimeaza cu cartea de identitate sau pasaportul valabile
            - nu se afla in niciunul din cazurile de limitare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate.
Ca cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, romanii beneficiaza de un control minim la trecerea frontierei, ce consta intr-o verificare rapida si imediata a documentelor de calatorie pentru stabilirea identitatii. Controlul se efectueaza pe culoarul (culoarele) special amenajat - pentru cetateni U.E. si S.E.E. - iar, la final, Politia de Frontiera nu aplica, in documentul de calatorie, stampila de intrare / iesire in / din tara.
Intr-o maniera aleatorie ori in baza unor analize de risc, politistii de frontiera pot efectua controale mai riguroase / suplimentare asupra persoanelor si mijloacelor de transport / obiectelor acestora, respectandu-se intotdeauna prevederile legislatiei in vigoare.
Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile de iesire din tara, seful punctului de trecere a frontierei dispune intreruperea calatoriei.
Membri de familie ai cetatenilor romani, care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, pot iesi de pe teritoriul Romaniei in baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor in care obligativitatea vizei este desfiintata in conditiile legii.
Membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene, dar este in posesia unui document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui stat membru (in calitate de membru de familie al unui cetatean U.E.), este scutit de obligativitatea obtinerii unei vize.
 
 
Conditii de iesire din tara pentru cetatenii romani minori
 
In baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.
Politistii de frontiera permit iesirea din tara unui cetatean roman minor - numai daca este insotit de o persoana fizica majora - in urmatoarele cazuri:
- este titular al unui document de calatorie individual (pasaport sau carte de identitate) si calatoreste insotit de ambii parinti;
- este titular al unui document de calatorie individual (pasaport sau carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care rezulta acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei, statul (statele) de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt parinte;
Documente doveditoare ale decesului sunt:
- certificat de deces valabil si cu putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
- hotarare judecatoreasca de declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;
- comunicare oficiala primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civila.
Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, in conditiile legii, daca insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.
- este titular al unui document de calatorie individual (pasaport sau carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
- este titular al unui document de calatorie individual (pasaport sau carte de identitate) si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora, numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat minorul (prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila), a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care cuprinde:
- acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective;
- statul (statele de destinatie);
- perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria;
- datele de identitate ale insotitorului respectiv;
- extrasul de cazier judiciar al insotitorului;
- documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane (poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane).
Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se prezinta, in original si in fotocopie, Politiei de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care se efectueaza iesirea din tara.
Insotitorul, care calatoreste in strainatate impreuna cu un minor, are urmatoarele obligatii:
- sa acorde ingrijire si supraveghere minorului pe toata durata deplasarii;
- sa nu abandoneze minorul;
- sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute in declaratie ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori;
- sa respecte scopul, ruta si durata deplasarii mentionate in declaratie, cu exceptia situatiei cand exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbarile intervenite;
- in cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii in strainatate, sa anunte de indata autoritatile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, solicitand eliberarea unei adeverinte in acest sens;
- sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, sa depaseasca durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal;
- in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute in declaratie, sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta.
Minorul care calatoreste in strainatate insotit de cel putin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi incredintat de catre acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci cand fata de minor s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale.
Politistii de frontiera vor intrerupe calatoria minorului, chiar daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, in urmatoarele situatii:
a) insotitorul este cetatean strain si nu face dovada faptului ca are dreptul sa se reintoarca in Romania, desi in declaratia parintilor sau, dupa caz, a reprezentantului legal se mentioneaza ca minorul se va reintoarce impreuna cu acelasi insotitor;
b) insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu exceptia cazului in care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. infractiuni privitoare la viata sexuala;
3. cersetorie;
4. lipsire de libertate in mod ilegal;
5. sclavie;
6. prostitutie;
7. proxenetism;
8. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
9. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
10. trafic de migranti;
11. trafic de tesuturi sau organe umane;
12. infractiuni de terorism;
c) insotitorul este cetatean strain si paraseste teritoriul Romaniei ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul Romaniei, dispusa in conditiile legii, cu exceptia cazului in care este parinte al minorului si exista acordul celuilalt parinte;
d) insotitorului sau minorului i-a fost limitat, in conditiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza sa fie tranzitat, in perioada in care urmeaza sa calatoreasca impreuna;
e) insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de catre instanta supravegherea minorului, atunci cand fata de acesta s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale;
f) minorul refuza sa iasa din tara, daca a implinit varsta de 14 ani.
Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;
b) in cazul in care insotitorul face dovada ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzatoare, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, chiar daca exista acordul doar al unuia dintre parinti.
In situatia in care politistii de frontiera constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasa din Romania, vor intrerupe calatoria acestuia.
 
Daca minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti si nu sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, se informeaza acestia, punandu-le in vedere sa il preia de indata ce este posibil.
In cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care initiaza procedura aplicabila minorilor neinsotiti, potrivit legii.
 
 
Obligatiile cetatenilor romani pe perioada sederii in strainatate
 
Pe perioada sederii lor in strainatate, cetatenii romani au urmatoarele obligatii:
1. sa respecte legislatia Romaniei si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea Romaniei ori care sa contravina obligatiilor asumate de Romania prin documente internationale;
2. sa respecte legislatia statului in care se afla, precum si scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul statului respectiv, in conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale incheiate cu Romania;
3. sa depuna toate diligentele in vederea acordarii de ajutor cetatenilor romani aflati in dificultate pe teritoriul statului pe care se afla, informand cu privire la astfel de situatii misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv;
4. in cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului in strainatate, sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei;
5. sa informeze cea mai importanta misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei cu privire la orice schimbare intervenita in starea lor civila.
 
 
 
Recomandari
 
Ce trebuie sa aveti in vedere la trecerea frontierei romane:
- verificati valabilitatea documentului de calatorie cu care intentionati sa tranzitati frontiera;
- documentati-va, in prealabil, la reprezentantele diplomatice din Romania ale statelor in care intentionati sa calatoriti, cu privire la conditiile particulare de intrare si sedere;
- in cazul in care va aflati la volanul unui mijloc de transport, care nu va apartine (proprietarul v-a imprumutat masina si nu va insoteste in excursie, masina este in leasing, etc.), pe langa documentele masinii, trebuie sa aveti asupra dumneavoastra o procura legalizata din partea proprietarului / firmei de leasing, in care se exprima acordul pentru efectuarea calatoriei in strainatate;
Nota: In cazul efectuarii unei calatorii in Turcia, conform informarii primite din partea autoritatilor turce cu privire la noile prevederi ale regimului importurilor temporare, persoanele care conduc autoturisme si nu sunt proprietarele acestora vor putea intra cu mijlocul de transport in aceasta tara, dupa prezentarea urmatoarelor acte traduse in limba turca:
- pentru autoturismele personale - in afara imputernicirilor facute intre persoane fizice, autentificate la notariat, consulat sau ambasada - documentele trebuie avizate de institutiile oficiale ale statutului de provenienta (vama, primarie, politie sau tribunal);
- pentru autoturismele apartinand asociatiilor de automobilism din tarile membre ale International Alliance si Federatiei Internationale de Automobilism, formelor de automobile sau altor persoane juridice vor fi prezentate imputerniciri care sa contina semnaturile si acordul consiliului de administratie sau al proprietarului firmei respective;
- pentru autoturismele inchiriate,se va prezenta contractul de inchiriere.
- pentru bunurile detinute (altele decat cele de uz personal), pastrati documentele de provenienta (achizionare) si aveti in vedere respectarea prevederilor legislatiei vamale din Romania;
- in cazul detinerii de armament si munitii, aveti in atentie respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004 actualizata;
- NU UITATI: legislatia romana pedepseste detinerea, traficul si consumul de droguri.
 
Blue Air

Oferte speciale

eXTReMe Tracker